Váš dom a jeho fasáda je súčasťou verejného priestoru. Pozerajú sa naň aj vaši susedia, hrajú sa pred ním vaše deti, vidia ho návštevníci a turisti. je to vaše susedstvo.

susedstvo vyskum prvky
strkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovectravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikyposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredky

Prečo vznikol tento projekt

V súčasnosti je v Ružinove a mestských častiach hlavného mesta veľmi aktuálna téma vizuálnej nejednotnosti zateplených fasád. Tie prešli za posledné decénie rôznymi vizuálnymi zmenami z viacerých dôvodov, nikdy však neboli komplexne navrhované pre bloky domov, mestské časti alebo celé mesto. Dôsledkom takého vývoja je vizuálny a estetický chaos, ktorý vplýva na životné prostredie a celkový obraz mesta. Z tohto dôvodu vznikol projekt, ktorého hlavným cieľom je v spolupráci s mestskou častou Ružinov priniesť kreatívne a funkčné riešenie fasád domov.

Snahou bolo spoločne vypracovať ideové riešenie a pomôcku, ktorá by slúžila obyvateľom Ružinova a pomáhala im pri ich osobnom rozhodovaní o vizuálnej stránke zatepľovania či nového riešenia ich fasády. Projekt zahŕňal niekoľko krokov: urbanistický výskum, analýzy súčasného stavu, mapovanie Ružinova, stretnutia s odborníkmi a workshop. Webová stránka projektu obsahuje súčasný stav výskumu v tejto problematike, vysvetlenie ponúkaného konceptu odporúčania pre obyvateľov Ružinova a správcov bytových domov ako aj návrhy konkrétnych situácií a farebných riešení.

Projekt má byť nie len pomocnou rukou pri rozhodovaní pre obyvateľov a vlastníkov bytov o vizuálnom riešení ich fásad, ale aj možným nástrojom a pomôckou pre príslušných odborníkov pri konzultovaní potrieb obyvateľov a ich rozhodnutí, ktoré môžu mať fatálne následky na prostredie a verejný priestor, v ktorom žijú. Projekt má ambíciu byť aj jedným z krokov k funkčnej legislatíve, ktorá by fasády pomohla v budúcnosti regulovať.

POZRITE SI: VÝSKUM, SUSEDSTVÁ, PRVKY

Hlavný partner

Finančne podporované Grantovým fondom MČ Ružinov

Partneri

OPEN DESIGN STUDIO SUA (Škopek a Uhrík Architects) TV Ružinov Ružinovské Echo Baumit

ĎAKUJEME

Mgr. Ján Buocik zástupca starostu MČ Ružinov

Ing. Tatiana Tomašková poslankyňa MČ Ružinov

Ilija Skoček architekt MČ Ružinov

Peter Szalay autor knihy "Atlas sídlisk"

Henrieta Moravčíková autor knihy "Atlas sídlisk"