Váš dom a jeho fasáda je súčasťou verejného priestoru. Pozerajú sa naň aj vaši susedia, hrajú sa pred ním vaše deti, vidia ho návštevníci a turisti. je to vaše susedstvo.

susedstvo vyskum prvky
strkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovectravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikyposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredky

Prvky sú dôležité tak ako aj fasády

VYBERTE SI FARBU FASÁDY
VYBERTE SI FARBU PRVKOV

Prvky

Pod pojmom prvky myslíme menšie časti budovy, ktoré sú, ale dôležitými vizuálnymi časťami celku domu. Sú to napríklad ostenia vchodu, strieška nad vchodom, schodisko, panelové zábradlia, vystúpené alebo vsunuté fasádové prvky, alebo ostenia okien.

Vhodnejšie ako výrazné farbenie celej fasády je farebné stvárnenie obmedzeného množstva prvkov na dome. Odporúča sa použiť neutrálnu základnú farbu fasády, tj. bielu alebo sivú a pastelovú farbu potom použiť pri farbení prvkov. Farbu prvkov si susedstvo spoločne zvolí. Zafarbením vybraného množstva prvkov domu namiesto celej plochy fasády zabráni farebnému presýteniu prostredia a dá viac vyniknúť a vkusne podčiarknuť charakteristické črty architektúry.

Steny a ostenia

Základným prvkom každého bytového domu sú steny a stenové prvky. Tvoria základ tektoniky architektúry, sú dané typom bytovky, kombináciou panelových prefabrikátov, tvoria špecifický ráz budovy. Sú to všetky časti domu, ktorých stavebným materiálom je panel s povrchovou úpravou vo forme omietky a fasády. Môžu to byť ploché alebo priečne steny, ale aj celé časti balkónov, vnútorné ostenia vchodov alebo okien, ďalej aj vystúpené stenové výbežky.

Kovové prvky

Každý bytový dom má kovové alebo klampiarenské prvky. Sú hlavnými doplnkami stenových prvkov a dopĺňajú tektoniku domu.

Mestský mobiliár

Mestský mobiliár je súhrn predmetov zariadenia vonkajších priestorov v okolí panelových domov na sídlisku. Svojou prítomnosťou skvalitňuje mestské a obecné verejné priestory a spríjemňuje život obyvateľov. Mobiliáre sa skladajú z viacerých častí, ktorých farba sa dá využiť na orientáciu v priestore a identifikáciu so susedstvom.

Motívy pri vchodoch

Ako jednu z možností personalizácie vášho domu je možné využiť priestor vchodových dverí na zobrazenie grafického motívu. Je tu priestor aby ste svoj dom spravili výnimočným. Tieto motívy vo farbe vášho susedstva pomôžu vytvoriť váš osobný priestor, s ktorým sa budete identifikovať.

Zeleň

Sídlisko Ružinov má jeden z najkvalitnejších konceptov zelene, ktorý bol navrhnutý ako integrálna časť urbanistického návrhu sídliska. Okrem dvoch kvalitne spracovaných parkov a zelene okolo jazera Štrkovec, môžeme nájsť množstvo malebných zákutí v priestore Ružinova vytvorených spojením zelene a obytného domu. Problémom súčasného stavu nie je nedostatok základnej údržby mestskej zelene, ale problém prílišného zarastenia sídliska zeleňou. Tento stav zhoršuje osvetlenie nižšie položených bytov, vytvára zóny do ktorých sa pre hustú zeleň nedá vstúpiť. Vzniká tu priestor pre hromadenie odpadkov a z kvalitnej zelene sa tak stáva problémový priestor. Po štyridsiatich rokoch od výsadby je nutné stromy výrazne prerezať poprípade aj vyrezať. Tým sa dosiahne lepšie presvetlenie a v neposlednej rade aj omnoho výraznejšie vyniknutie stromov. Pri úvahách o fasáde vášho domu je vhodné uvažovať aj čo urobíme so zeleňou. Nielen preto, že keď si odfotíte váš dom tak minimálne 50% fotky budú zaberať práve stromy, ale hlavne z dôvody výrazného zlepšenia vášho životného prostredia.

Typy prvkov na stene

VCHOD ostenie vchodu strieška nad vchodom schodisko

BALKÓNY balkónová doska vnútorné steny vonkajšie priečne steny panelové zábradlie

OSTATNÉ PRVKY vystúpené alebo vsunuté fasádové prvky reliéfy štíty priečne steny ostenia okien

TYPY KOVOVÝCH PRVKOV

VCHOD dvere zábradlia schránky zvončeky rampa zábradlie

BALKÓNY zábradlie rám zábradlia

OSTATNÉ PRVKY odkvapy držiak na zástavu

TYPY MOBILIÁRU

bicyklové stojany lavičky odpadové koše informačné tabule stĺpy a zábradlia kvetináče fontány na pitie stromové mreže ploty muriky okolo smetiakov

TYPY MOTÍVOV

názov ulice text (báseň, text piesne, vlastný text) osobnosti obrazok logo susedstva