Váš dom a jeho fasáda je súčasťou verejného priestoru. Pozerajú sa naň aj vaši susedia, hrajú sa pred ním vaše deti, vidia ho návštevníci a turisti. je to vaše susedstvo.

susedstvo vyskum prvky
strkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovectravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikyposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredky

Riešenie fasád v Ružinove

Ružinov je jedno z architektonicky najlepšie vyriešených sídlisk v Bratislave. Bol plánovaný ako komunitné sídlisko, v ktorom každý bytový dom bol súčasťou bloku. Architekti v dobe výstavby sídliska nemali možnosť riešiť farebnosť fasád, ak by mohli, určite by farebnosť riešili komplexne so zreteľom na širšie okolie domu. Prečo to nerobíme aj my - vlastníci týchto domov? Prečo nám nezáleží na tom, ako náš dom pôsobí aj na iných? Naozaj chceme naše fasády tapetovať bez ohľadu na históriu, kontext a našich susedov?

Osobné vlastníctvo, absencia územnoplánovacích regulácií a strata potreby komunitného života na sídliskách, spôsobili, že sa fasády riešia individuálne. Dochádza k farebnému chaosu, ktorý negatívne vplýva na verejný priestor. V bloku domov sú častokrát všetky fasády inak farebne riešené. Stáva sa, že fasáda je dokonca úplne iná na tom istom dome - každý vchod má iné farebné riešenie. Vzniká tak negatívny vizuálny šum, potláča sa architektúra bytových domov a úplne sa stráca komunitný charakter sídliska.

Tento problém sa dá riešiť legislatívne len veľmi komplikovane, je však možné začať od nás - vlastníkov. Skúsme sa o plánovaní zatepľovania a farebnosti rozprávať, nie len spolu so susedmi vo vlastnom vchode, ale aj susedmi v bloku, kde sa naša bytovka nachádza. Na našu fasádu sa pozerá aj sused z domu oproti, my sa zase pozeráme na dom v našom dvore alebo cez ulicu. Náš život nie je za dverami nášho bytu, ale sme súčasťou celej štvrte. Sme súčasťou susedstva.

Tento projekt má za cieľ pomôcť práve vám - vlastníkom pri zatepľovaní a farebnom riešení fasád. Je potrebné zachovať kvality vášho sídliska a zároveň každý dom oživiť novou farebnosťou, ktorá berie ohľad na svoje okolie, ale ponecháva možnosť individuálneho riešenia každeho vchodu. Cieľom je odstrániť farebný šum, ktorý vyrušuje a znehodnocuje exteriérové priestory vášho dvor. Pozrite si túto stránku - výskum, prvky a susedstvá, určite sa s nami stotožníte a pomôžete Ružinovu vrátiť jeho originálny pôvab.