Váš dom a jeho fasáda je súčasťou verejného priestoru. Pozerajú sa naň aj vaši susedia, hrajú sa pred ním vaše deti, vidia ho návštevníci a turisti. je to vaše susedstvo.

susedstvo vyskum prvky
strkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovectravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikyposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredky

Ružinov je váš a vašich susedov

Susedstvá


Čo je susedstvo

Základný vzťah v meste je vzťah susedský. Žijeme na malom priestore, o ktorý sa delíme, v dobrom či zlom, s množstvom iných ľudí - našich susedov. Pozeráme sa im do okien, stretávame ich v dome, pred domom, na trávniku. Ľudia a stavby v blízkosti nášho obydlia vytvárajú náš poloverejný priestor - dvor, sú našimi susedmi. Susedstvom nazývame zoskupenie bytových domov, ktoré vytvárajú logickú a funkčnú formáciu riešenú v urbanistickom návrhu. Obvykle susedstvo, okrem bytových domov, obsahuje pôvodnú nižšiu vybavenosť sídliska ako sú školy, škôlky a malé obchody.

Susedstvá sú navrhnuté tak, aby vrámci nich obyvatelia mohli účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov v rámci svojho dvora. Rozhodovanie o opravách, úpravy verejných priestorov, spoločný mobiliár alebo úprava zelene sú témy, o ktorých by mala vzniknúť diskusia v rámci dvoru. Je to priestor, kde žijeme, a preto je dôležité, aby sme o ňom rozhodovali spoločne. Táto zodpovednosť znamená lepšie susedské vzťahy a tým aj príjemnejší život. A o to nám všetkým ide.

Farby susedstiev

Na odlíšenie susedstiev je vhodné používanie farieb. Každé susedstvo ak bude mať inú farbu, môže sa tak ľahšie identifikovať, a môže to mať aj význam z hľadiska orientácie. Pri navigovaní je potom možné uviesť jednoducho vašej návšteve názov sídliska (Trávniky, Štrkovec, Pošeň, Ostredky), názov ulice ale aj farbu vášho susedstva. Tú návštevník uvidí na prvkoch vášho domu a mestskom mobiliári.

Ako postupovať

1. FARBA Dohodnúť si spoločnú farbu s ostatými v susedstve.

2. PRVKY Zvoliť si menšie množstvo fasádnych alebo kovových prvkov domu, ktoré sa nechajú zafarbiť farbou susedstva.

3. MOBILIÁR Vybrať si mobiliár okolo domu, ktorý sa vyfarbí vo farbe susedstva.

4. MOTÍV Vymyslieť si motív, ktorý sa umiestni ku vchodu a tým odlíši vchod od ostatných v susedstve.